Plantagekoor en Amadeuskoor

Twee bekende Amsterdamse klassieke koren presenteren zich hier: Plantagekoor en Amadeuskoor (voluit: Vocaal Ensemble Amadeus).

Deze twee koren werken al jaren met elkaar samen, in alle artistieke vrijheid, met dezelfde artistiek leider. We repeteren apart, maar geven elk jaar minimaal twee concerten, deels met een gezamenlijk oeuvre.

Wij versterken elkaar, maar zijn muzikaal onafhankelijk. Dat blijkt een prima formule, met een tikje competitie en tegelijk één gemeenschappelijk doel.

Lees meer over Plantagekoor & Amadeuskoor

Artistieke leiding

Beide koren staan onder de enthousiaste leiding van Bert ’t Hart (1956), als bindende factor. Bert is dirigent, artistiek leider en cantor-organist. Hij is afgestudeerd in koordirectie, orgel en kerkmuziek (conservatoria Utrecht en Tilburg). In de Amsterdamse koorwereld is hij een begrip. 

Bert richtte het Plantagekoor zelf op, in 1994. Het Amadeuskoor ging van start in 2002.

Lees meer over Bert ’t Hart

Welkom bij ons Paas/Passie-concert op zondag 2 april 2017

hasse_johann_color_1_m

In het vroege voorjaar van 2017, twee weken vóór Pasen, brengen we u:

Miserere in C van Johann Adolf Hasse

en twee cantates van J.S. Bach

uitgevoerd door Amadeuskoor en Plantagekoor gezamenlijk.

Johann Hasse was veruit de meest beroemde componist in de 18e Eeuw. Hij was een tijdgenoot van Bach, maar Hasse genoot destijds veel meer faam. Hij werd op handen gedragen, door zowel burgerij als vorstenhuizen. Op YouTube zijn diverse goede uitvoeringen van Hasse’s werk te vinden.

Vóór de pauze kunt u genieten van:

J. S. Bach: Cantate Du wahrer Gott und Davids Sohn BWV 23, door het Plantagekoor. Deze cantate is geschreven voor de periode voorafgaand aan Pasen.

J.S. Bach: Cantate Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir BWV 131, door het Amadeuskoor

Het Miserere is een magistraal opgezette boete-psalm (Heer, wees mij genadig) van de Joodse koning David, i.e. psalm 51 uit het Bijbelboek Psalmen (Oude Testament). Deel I van de tekst is een belijdenis van de zonden, deel II is een roep om vergeving plus belofte van toewijding aan God. Anno 2017 ontroeren tekst en muziek nog steeds.

De stem, het mooie zingen, staat bij Hasse centraal. Zangers krijgen bij Hasse alle kans om hun virtuositeit te tonen. Als solisten treden op Ireen van Bijnen (sopraan) en Nelleco Aalders (alt).

Groots opgezet

Hasse hield niet van zuinigheid. Ons vroege Paasconcert in Amsterdam heeft dan ook een uitzonderlijk grote instrumentale bezetting: twee hobo’s, plus fagot, altviool, twee violen, cello, contrabas en orgel, bespeeld door o. a. Ruña ’t Hart (viool) en Rocus van den Heuvel (orgel).

Zoals altijd, geeft onze dirigent en artistiek leider Bert ‘t Hart vooraf een korte historische inleiding, met sappige details over componisten en repertoire.

Dit concert wordt uitgevoerd in de stijlvolle Engelse Kerk (op het Begijnhof), één van de oudste gebouwen van Amsterdam (14e Eeuw), bekend om z’n geweldig goede akoestiek.

Praktische informatie over dit concert  Klik hier


Wie is die Johann Adolf Hasse? 

Passie_Paasconcert_2017_posterJohann Adolf Hasse (1699-1783) was als uiterst productieve Duitse componist een sensatie in de 18e eeuw. Hij schreef ruim 60 opera’s, ongeveer twee per jaar, en werd daarmee schatrijk. In de 18e eeuw maakte Hasse de opera in Duitsland geliefd bij brede lagen van de bevolking -dus niet alleen bij aristocraten.

Hasse schreef vooral geestelijke muziek en serieuze opera’s (de “opera seria”).

Hasse huwde de destijds fameuze mezzosopraan en prima donna Faustina Bordoni (nadat hij zich tot het katholicisme bekeerde). Zijn Italiaanse vrouw was de bestbetaalde zangeres van haar tijd. Samen reisden ze heel Europa door. In 1727 werd zijn vrouw door Georg Friedrich Händel voor twee jaar naar Londen gehaald.

Hasse studeerde in Napels en werkte vele jaren in Dresden, het “Florence aan de Elbe”. Dresden werd een belangrijke muziekstad, door Hasse. Bij een bombardement in de Zevenjarige oorlog ging veel van Hasse’s handgeschreven werk verloren. 

Hasse was één van de laatste leerlingen van Alessandro Scarlatti. Tot de bewonderaars van Hasse behoorden o.a. de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia, de Pruisische koning Frederik II de Grote en de Franse filosoof Voltaire, de intellectuele grondlegger van de Franse Verlichting.

De depressieve Spaanse koning Filips V liet jarenlang elke avond twee aria’s van Hasse zingen -puur voor zichzelf- door de beroemde zanger Farinelli.

screen-shot-2017-01-10-at-20-05-01Hasse stierf in Venetië, tien jaar voordat Louis XVI werd onthoofd in Parijs en Napoleon Bonaparte de macht greep. Vervolgens ging er een huivering door de Europese vorstenhuizen (en de door hen gesteunde componisten, musici, schilders, chef-koks, etc).

Ook de wetenschap rukte op. James Watt kwam in 1799 met een sterk verbeterde stoommachine. En James Hutton beschreef in 1785 hoe de Aarde tijdens vele honderden miljoenen jaren was gevormd, via allerlei geologische processen (vulkanisme, sedimenten, erosie, ijstijden). Voorheen werden rotsformaties en fossielen verklaard door o.a. de Zondvloed.

Met modernisering op elk gebied was de pruikentijd snel afgelopen. De wereld van Hasse verdween definitief met het uitbreken van de Franse revolutie. In Engeland kwam de Industriële Revolutie op gang rond 1750, en twee decennia later ook in Duitsland en Italië. Europa zou onherkenbaar veranderen -en de klassieke muziek ook.

Het Miserere in C Mineur werd geschreven voor de Pietà, een muziekschool annex klooster in Venetië, waar Antonio Vivaldo kapelmeester was. Jean-Jacques Rousseau was lyrisch over de Pietà.

De eerste versie van dit virtuoze meesterwerk (voor een uitsluitend vrouwelijk koor) werd later door Hasse stapsgewijs  gearrangeerd tot een versie voor een volledig SATB-koor, met een brede orkestrale bezetting. Dat is het stuk dat wij u dit voorjaar brengen.

                                                        Meer weten over Miserere in C Mineur van Johann Hasse?