Wat is het Vocaal Ensemble Amadeus?

Het Amadeuskoor is een bewust klein koor (maximaal 12 leden), dat zo’n 13 jaar geleden is gestart, onder leiding van Bert ’t Hart.

Ons ensemble bestaat uit 8 tot 12 zangers, met maximaal 3 stemmen per stemgroep. De eerste jaren werd thuis gerepeteerd, later in de fraaie kapel van verzorgingstehuis Sint Jacob. Daar kwamen wij in aanraking met het Plantagekoor, dat na ons repeteerde.

Met opzet is gekozen voor een klein aantal personen. Dat maakt ons als koor kwetsbaar. Immers, als één zanger niet zuiver zingt, is dat goed te horen. Dus luisteren wij goed naar elkaar, naar stemgenoten én naar de andere stemmen. Wij zien het als uitdaging om bij Amadeus te zingen.

Ons compacte ensemble heeft nauwelijks verloop, waardoor we echt op elkaar zijn ingespeeld. Dat schept een sterke band.

mozartMozart, veelzijdig

We heten niet voor niets Amadeuskoor. Stukken van Wolfgang Amadeus Mozart zingen we graag. Vaak brengen we deze speelse componist ten gehore, tijdens onze concerten.

Ook zang van vroegere componisten, als Bach en Händel staan op ons repertoire, evenals meer moderne componisten zoals de 20ste eeuwse Hendrik Andriessen, plus koormuziek van Arnold Schönberg, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Herbert Howells en Max Reger.

Het Amadeuskoor heeft momenteel de volgende leden:

Annette Boenink sopraan
Davide Blikkendaal alt
Fleur Kuypers alt
Shaun Donelly tenor
Joeri de Mol tenor
Bob Sloots bas

In het gezamenlijke bestuur zitten personen uit beide koren, zo evenwichtig mogelijk verdeeld. Bestuursleden zijn niet bezoldigd, en mogen maximaal drie jaar in functie blijven.

Het Bestuur wordt momenteel gevormd door:

Marc Kwakman voorzitter Amadeuskoor
Anne van der Meulen secretaris Amadeuskoor
Annette Boenink penningmeester Amadeuskoor
Erik-Jan Vlieger en René Bruijstens assessoren Amadeuskoor

Met daarnaast een belangrijke taak voor:

  • Babette Berman, promotie/werving en Facebook

Elk jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats, waarop besluiten worden genomen en bestuursleden benoemd. Zo nodig is er tussentijds overleg, informeel. Vergadertijgers zijn erg zeldzaam bij onze koren.

Elk jaar wordt een Financieel Jaarverslag gemaakt, en een Balans plus Verlies/Winstrekening. Deze stukken zijn openbaar voor alle leden.

Voor de twee koren heeft het Vocaal Ensemble Amsterdam dezelfde statuten (vooral juridisch) en ook een Huishoudelijk Reglement, voor dagelijkse zaken.

Daarnaast nemen diverse koorleden allerlei taken op zich, zoals promotie, publiciteit, ledenwerving, het maken van affiches, folders en programmaboekjes, het doorgeven van “huiswerk”, het regelen van bloemstukken, of de afstemming met muziekpedagoog, solisten, instrumentalisten, etc.

We zorgen samen dat onze artistiek leider met regelmaat publiciteit in de media krijgt, en dat onze uitvoeringen goed worden bezocht.

Het organiseren van die activiteiten gaat als regel spontaan, zonder straffe organisatie -en zonder topdown aansturing. We zijn samen verantwoordelijk voor elke uitvoering. Zo nodig corrigeren we elkaar. Er wordt veel gelachen.