Wat is het Plantagekoor?

Het Plantagekoor bestaat al zo’n 20 jaar. We streven naar een 20-tal leden, gelijk verdeeld over de vier zangstemmen. Het Plantagekoor is dus fors groter dan het Amadeuskoor.

We zijn een enthousiaste en gedreven groep zangers, met een informele sfeer.

Klassieke muziek

We zingen een breed scala klassieke muziek: van 15e eeuwse madrigalen en 17/18e eeuwse cantates tot modern werk – maar ook Schuberts Stabat Mater, een vrij onbekend maar fabelachtig mooi stuk, waaraan we veel plezier beleefden. Hetzelfde geldt voor Cantique de Jean Racine (van Gabriel Fauré) of het Oratorio de Noël (van Saint-Saëns).

Moderne muziek

Het Plantagekoor zingt iets vaker moderne muziek, van o.a. Arvo Pärt (Magnificat), Ton de Leeuw, Bernard Zweers, Julius Röntgen, Albert de Klerk, Jurriaan Andriessen, Hendrik Andriessen, Henk Badings en soms van Bert ’t Hart zelf. In de loop der jaren hebben we een eigen “Plantage”-geluid weten te ontwikkelen.

Plantagebuurt

Het koor is genoemd naar de Plantagebuurt, in Amsterdam (rond de Plantage Middenlaan, plantagebuurt_rond_artismet o.a. Artis, Hortus en Tropenmuseum).

Daar wonen en werken de meeste koorleden. In deze historische buurt werden jarenlang elke week de repetities gehouden.

Sinds kort is dat op een nieuwe locatie, net buiten de Plantagebuurt. Natuurlijk zijn ook zangers van elders welkom.

Het Plantagekoor heeft momenteel de volgende leden:

Babette Berman sopraan
Carolien Gevers sopraan
Koosje Hofman sopraan
Wabien Manschot sopraan
Monique Overgaag sopraan
Mieke Pijnaker sopraan
Margo Snepvangers sopraan
Els Stubbe sopraan
Anke van Vliet sopraan
Marjan Zuijderland sopraan
Esther van Bavel alt
Kitty Bouwman alt
Esther Hol alt
Janny de Jong alt
Marine Jongkind alt
Pauline Koele alt
Nynke Metz alt
Ted Badoux tenor
Annette van den Berg tenor
René Bruijstens tenor
Martha Komter tenor
Phien Kuiper tenor
Vincent Meulenbroek tenor
Abel Praamstra tenor
Peter Wognum tenor
John te Beek bas
Paul Buys bas
Jos Ferenschild bas
Pieter de Graaff bas
Bart Hommersen bas
Marc Kwakman bas
Rutger Lulofs bas
Ton Smit bas
Erik Jan Vlieger bas

In het gezamenlijke bestuur zitten personen uit beide koren, zo evenwichtig mogelijk verdeeld. Bestuursleden zijn niet bezoldigd, en mogen maximaal drie jaar in functie blijven.

Het Bestuur wordt momenteel gevormd door:

Marc Kwakman voorzitter Plantagekoor
Anne van der Meulen secretaris Plantagekoor
Annette Boenink penningmeester Plantagekoor
Erik-Jan Vlieger/René Bruijstens assessoren Plantagekoor

Met daarnaast een belangrijke taak voor:

  • Babette Berman, promotie/werving en Facebook

Elk jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats, waarop besluiten worden genomen en bestuursleden benoemd. Zo nodig is er tussentijds overleg, informeel. Vergadertijgers zijn erg zeldzaam bij onze koren.

Elk jaar wordt een Financieel Jaarverslag gemaakt, en een Balans plus Verlies/Winstrekening. Deze stukken zijn openbaar voor alle leden.

Voor de twee koren heeft het Vocaal Ensemble Amsterdam zowel statuten (vooral juridisch) als een Huishoudelijk Reglement, voor dagelijkse zaken.

Diverse koorleden nemen allerlei taken op zich, zoals promotie, publiciteit, ledenwerving, het maken van affiches, folders en programmaboekjes, de organisatie van onze studiedagen en workshops, het doorgeven van “huiswerk”, het regelen van bloemstukken, of de afstemming met muziekpedagoog, solisten, instrumentalisten, etc.

We zorgen samen dat onze artistiek leider met regelmaat publiciteit in de media krijgt, en dat onze uitvoeringen goed worden bezocht.

Het organiseren van die activiteiten gaat als regel spontaan, zonder straffe organisatie -en zonder topdown aansturing. We zijn samen verantwoordelijk voor elke uitvoering. Zo nodig corrigeren we elkaar. Er wordt veel gelachen.